هنگام پیاده‌سازی یک کمپین تبلیغاتی ، راه‌های متفاوتی برای سنجش میزان تاثیرگذاری و بهینه بودن آن مطرح می‌شود. در این میان، روش‌هایی که بر مبنای منافع مالی هستند، محبوبیت بیشتری دارند. یکی از این روش‌ها، محاسبه « درآمد موثر هزاره » است. در تپلیغ آکادمی به چگونگی محاسبه این شاخص برای کمپین‌های مختلف پرداخته‌ایم. با ما همراه باشید.

درآمد موثر هزاره ، میانگین درآمدی است که برای توسعه دهنده از هر هزار ‌بار نمایش کامل یک ویدیوی تبلیغاتی حاصل می‌شود.

توسعه دهندگان در زمان بستن قرارداد با آژانس های تبلیغاتی و ایجاد امکان پخش تبلیغ در محصولشان، به‌نوعی محاسبه مالی برای تعیین «مبلغ قرارداد» و «روش پرداخت» آن نیاز دارند. یکی از اصلی‌ترین روش‌هایی که مبنای قرارداد‌ها و توافق‌های مالی قرار می‌گیرد، محاسبه eCPM یا درآمد موثر هزاره نام دارد؛ این شاخص، میانگین درآمدی است که برای توسعه دهنده از هر هزار ‌بار نمایش کامل یک ویدیوی تبلیغاتی حاصل می‌شود. هرچه eCPM بیشتر باشد، توسعه دهنده اعتبار و درآمد بیشتری کسب می‌کند؛ همچنین این شاخص می‌تواند برای تبلیغ دهنده به‌عنوان نشانه‌ای جهت تشخیص میزان موفقیت و کیفیت تبلیغات انجام‌شده توسط یک توسعه دهنده مورد‌توجه قرار گیرد. بنابراین محاسبه و بررسی آن برای هر‌دو طرف سودمند است.

توسعه دهنده باشید یا تبلیغ دهنده ، به خوبی می‌دانید برای سفارش تبلیغات درون برنامه ای ، سه نوع کمپین وجود دارد: کمپین‌های هزینه به ازای نمایش کامل ویدیو، کمپین‌های هزینه به ازای کلیک و کمپین‌های هزینه به ازای نصب.

اما درآمد موثر هزاره برای هریک از این کمپین‌ها، چطور محاسبه می‌شود؟

درآمد موثر هزاره

الف) کمپین هزینه به ازای نمایش کامل ویدیو (CPCV)

به‌طور‌کلی محاسبات مالی در این نوع کمپین‌ها، بر مبنای تعداد دفعات نمایش و بسیار ساده است. همان‌طور که می‌دانید، هر بار نمایش تبلیغ، توسط توسعه دهنده قابل‌شمارش و محاسبه است. از طرف دیگر، تبلیغ دهنده موظف است مطابق قرارداد به ازای هرکدام از این نمایش‌ها، مبلغی را پرداخت نماید. در‌واقع نوعی نگاشت یک‌به‌یک بین محاسبات تبلیغ دهنده و توسعه دهنده برقرار است؛ اما در چنین شرایطی میزان درآمد موثر هزاره چگونه محاسبه می‌شود؟

وقتی از درآمد موثر هزاره صحبت می‌کنید، متوسط درآمد برای هزار نمایش، اهمیت دارد؛ بنابراین، تعداد نمایش‌ها را تقسیم‌بر هزار کنید. برای درک ساده‌تر، تعداد نمایش‌ها را به‌صورت بلوک‌های هزارتایی در نظر بگیرید؛ سپس کل درآمد حاصل از کمپین (حاصل‌ضرب تعداد نمایش‌های کامل تبلیغ و هزینه مورد‌توافق با تبلیغ دهنده) را تقسیم بر تعداد بلوک‌های هزارتایی کنید تا مبلغی که در ازای هرکدام از این بلوک‌ها دریافت کرده‌اید، مشخص شود. عدد حاصل از این عملیات را eCPM می‌نامند.

هنگام محاسبه درآمد موثر هزاره، تمام محاسبات را با استفاده از اطلاعات به‌دست آمده در بازه زمانی مشخصی انجام دهید.

درآمد موثر هزاره

ب) کمپین هزینه به ازای کلیک (CPC)

در این نوع کمپین‌، تبلیغ دهنده با آژانس تبلیغاتی توافق می‌کند که فقط به ازای انجام شدن کلیک توسط کاربر، هزینه بپردازد. محاسبه درآمد موثر هزاره در این حالت به این صورت است: توسعه دهنده آمار نمایش‌ها را دارد؛ آن‌ها را تقسیم بر هزار می‌کند تا تعداد بلوک‌های هزارتایی را به‌دست آورد. تعداد کلیک‌ها هم مشخص و قابل‌شمارش است؛ آن‌ها را در مبلغ توافق شده با تبلیغ دهنده ضرب می‌کند. عدد به‌دست آمده، تمام درآمد حاصل‌شده از کمپین برای توسعه دهنده است؛ با تقسیم این مبلغ بر تعداد بلوک‌های هزارتایی، درآمد موثر هزاره به‌دست می‌آید. نکته مهم در هنگام محاسبه درآمد موثر هزاره، این است که «بازه زمانی» را در نظر داشته باشید و کلیه محاسبات را با استفاده از اطلاعات به‌دست آمده در بازه زمانی یکسان و مشخصی انجام دهید.

ارزش طول عمر کاربری ؛ چهار نکته طلایی برای توسعه دهندگان
خواندن این مقاله

در مثالی دیگر،‌ فرض کنید برای کمپینی در یک روز، صد هزار بار نمایش و در‌نتیجه آن ده هزار بار کلیک ثبت شده است. یعنی از صد هزار نمایش، ده هزارتای آن به کلیک بر دکمه فراخوان ختم شده است. در قرارداد بین توسعه دهنده و تبلیغ دهنده،‌ به ازای هر کلیک مبلغ پنجاه تومان توافق شده است. یعنی به ازای هر بار کلیک بر تبلیغ، تبلیغ دهنده موظف به پرداخت پنجاه تومان به توسعه دهنده است. پنجاه تومان را در ده هزار کلیک ضرب کنید؛ حاصل که معادل پانصد هزار تومان است برابر با کل درآمد حاصل از این کمپین در آن روز خاص است. در ادامه، تعداد نمایش که صد هزار بار است را تقسیم‌بر هزار کنید تا تعداد بلوک‌های هزارتایی مشخص شود؛ سپس پانصد هزار تومان درآمد را بر صد بلوک هزارتایی تقسیم کنید. حاصل پنج هزار تومان و معادل eCPM است.

ج) کمپین هزینه به ازای نصب (CPI)

در این کمپین‌ تبلیغاتی، تبلیغ دهنده فقط به ازای انجام نصب توسط کاربر به توسعه دهنده پول پرداخت می‌کند. این بار هم، توسعه دهنده تبلیغ، تعداد نمایش انجام‌شده را بر هزار تقسیم می‌کند و تعداد بلوک‌های هزارتایی را به‌دست می‌آورد. سپس تعداد نصب‌های حاصل از این کمپین را در مبلغی که از قبل به ازای هر نصب توافق شده است ضرب می‌کند و میزان کل درآمد حاصل از کمپین محاسبه می‌شود. در آخر، این عدد را تقسیم بر تعداد بلوک‌های هزارتایی می‌کند و درآمد موثر هزاره محاسبه می‌شود.

با یک مثال عددی موضوع را روشن‌تر می‌کنیم: فرض کنید توسعه دهنده، یک کمپین تبلیغاتی را در یک روز، صد هزار بار نمایش داده است. از این تعداد نمایش، ‌صد مورد منجر‌ به نصب شده‌اند. طبق توافق قبلی، میزان مبلغ پرداختی تبلیغ دهنده به ازای هر نصب هزار تومان است و هزار ضربدر صد می‌شود صد هزار تومان؛ این میزان کل درآمد حاصل از کمپین تبلیغاتی مذکور برای توسعه دهنده است. با تقسیم تعداد نمایش‌ها در یک روز (صد هزار) بر هزار، تعداد صد بلوک هزار‌تایی محاسبه می‌شود. در آخر، درآمد کل یعنی صد هزار تومان بر تعداد بلوک‌های هزارتایی تقسیم می‌شود و حاصل می‌شود هزار. پس eCPM این کمپین هزار تومان است.

درآمد موثر هزاره زیاد به معنی کمپین‌های بهینه، تقاضای زیاد برای نمایش تبلیغات،‌ تامین اهداف کمپین و در‌نتیجه، درآمد بیشتر است.

سخن آخر

برآیند تمام این اطلاعات نشان می‌دهد که درآمد موثر هزاره بالا برای توسعه دهنده به معنای اجرای کمپین‌های بهینه‌سازی شده، تقاضای بیشتر برای نمایش تبلیغ،‌ تامین اهداف کمپین (نمایش کامل، کلیک و نصب) و در‌نتیجه همه این‌ها، درآمد بیشتر است.

برای تبلیغ دهنده، eCPM بالا به معنای هزینه بیشتر تبلیغات در ازای کار با توسعه دهنده حرفه‌ای است که اهداف کمپین را به‌درستی تامین می‌کند.

درآمد موثر هزاره
سها ذاکری

سها ذاکری

سها سال‌هاست که می‌نویسد؛ از دوران وبلاگستان فارسی تا امروز. او یک کتاب‌باز حرفه‌ای و عاشق ادبیات و هنر است. در زمینه‌ی ترجمه باتجربه است و همیشه ایده‌های جدیدی برای دیجیتال مارکتینگ دارد.

پاسخ دهید